Úvodní stránka>Bystřice pod Hostýnem

Bystřice pod Hostýnem je malebné město pod Hostýnskými vrchy. Jeho okolí bylo osídleno už v pravěku. Město vzniklo o mnoho století později na křižovatce obchodních cest. První písemná zmínka pochází z z 8.ledna 1368, kdy městečko Bystřice připadá panu Bočkovi z Kunštátu, pradědu "husitského" krále Jiřího z Poděbrad. Boček postavil své sídlo pod nedalekým vrchem Tesákem. V 15. století se jeho sídlo přesouvá právě do Bystřice. Roku 1440 poprvé nacházíme zmínky o zdejším zámku. Ten, koupili léta páně 1650 Rottalové.

František Antonín z Rottalu nechal v polovině 18. století (1747) postavit poutní kostel na Sv. Hostýně. Roku 1827 se Bystřice dostala do rukou svobodného pána Oliviera Loudona, potomka slavného generála. Za jeho vlády dosáhla Bystřice největšího věhlasu a rozkvětu. Olivier i jeho syn Ernst byli nadšenými botaniky, pěstovali v Bystřici mnoho zajímavých rostlin. Do dnešní doby se v Bystřici dochovala vzácná, více než 150 let stará platanová alej, která nemá v naší republice obdoby. Loudonové byli posledními šlechtickými majiteli panství. Náleželo jim do roku 1933.

V polovině 19.století se nacházíme zmínku o zdejších lázních. Léčily se tu nemoci dýchacího traktu, a to čerstvým vzduchem, jehličnatými koupelemi a žinčicí. Bouřlivý rozkvět Bystřice nastal po roce 1817 kvůli Rukopisu královedvorskému. Díky jemu ožily náboženské pouti na Sv. Hostýn. V důsledku těchto událostí přibyly i živnosti související s poutěmi, rozvíjí se výroba perníku a svíček.

K největšímu rozvoji v kraji došlo po roce 1861. Tehdy do kraje přišli do Bystřice němečtí průmyslníci: Michael Thonet se svým synem Augustem. Ti založili továrnu na ohýbaný nábytek. Vté době to byla největší továrna na ohýbaný nábytek v Evropě. Rozšíření průmyslové výroby znamenalo i další přírůstek dělníků, nových obyvatel obce. Proto už v roce 1864 mohla být Bystřice prohlášena městem. Thonetovéa také do Bystřice v roce 1882 zavedli železnici.

Přes četná úskalí, kterými kraj prošel (obrovské požáry v letech 1594, 1789 a 1815 a povodně v roce 1593 a 1997), dnes město Bystřice rozkvétá. Jeho novodobá historie představuje Bystřici pod Hostýnem jako klidné město v podhůří Hostýnských vrchů, které je domovem více než 8 000 obyvatel a turisticky vyhledávaným cílem.